Dokumenty

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Social.Trans, n.o. na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. , predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

 • Profil verejného obstarávateľa
  Identifikačné údaje
  Názov: Social. Trans, n. o.
  Sídlo: Jarná 23, 053 61 Spišské Vlachy
  IČO: 2022224732 DIČ: 35581654
  Telefón: 053/4298865 e-mail: direktor@socialtrans.sk
 • Základné
 • Povinne zverejňované

  Povinne zverejňované

  • Evidencia ekonomicky oprávnených nákladov v DSS
   Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
   Súbor PDF57 KB27.02.201510
   Súbor PDF444 KB29.02.20162
   Súbor PDF84 KB28.02.20172
   Súbor PDF438 KB28.02.20182
   Súbor PDF89 KB28.02.20194
   Súbor PDF75 KB28.02.20209
   Súbor PDF75 KB26.02.202142
   Súbor PDF65 KB02.03.202219
   Súbor PDF65 KB02.03.202210
    
  • Evidencia ekonomicky oprávnených nákladov v ZPB
   Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
   Súbor PDF57 KB28.02.20152
   Súbor PDF443 KB28.02.20162
   Súbor PDF85 KB28.02.20172
   Súbor PDF439 KB28.02.20182
   Súbor PDF88 KB28.02.20194
   Súbor PDF75 KB28.02.202010
   Súbor PDF75 KB26.02.202121
   Súbor PDF65 KB02.03.20224
   Súbor PDF65 KB02.03.20224
    
  • Žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb
   Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
   Súbor PDF42 KB21.08.202015
   Súbor PDF70 KB06.05.20223
    
  • Zmluvy
   • 2011
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF99 KB01.07.20112
    Súbor PDF108 KB23.04.20121
    Súbor PDF162 KB01.07.20111
    Súbor PDF120 KB07.04.20111
    Súbor PDF173 KB03.01.20111
    Súbor PDF160 KB03.01.20112
   • 2012
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF38 KB23.04.20121
    Súbor PDF35 KB14.06.20121
    Súbor PDF37 KB14.06.20121
    Súbor PDF36 KB23.04.20121
    Súbor PDF189 KB06.09.20121
    Súbor PDF106 KB14.06.20121
    Súbor PDF94 KB27.02.20121
   • 2013
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF164 KB04.02.20131
    Súbor PDF134 KB30.09.20131
    Súbor PDF283 KB05.07.20191
    Súbor PDF66 KB17.06.20131
    Súbor PDF264 KB22.11.20131
   • 2014
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF169 KB14.03.20141
    Súbor PDF448 KB28.02.20141
    Súbor PDF419 KB24.02.20141
    Súbor PDF208 KB05.03.20141
    Súbor PDF338 KB24.02.20141
    Súbor PDF145 KB19.06.20141
    Súbor PDF158 KB30.12.20141
    Súbor PDF107 KB05.05.20141
    Súbor PDF93 KB30.04.20141
    Súbor PDF339 KB11.12.20141
    Súbor PDF112 KB03.03.20141
   • 2015
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF100 KB22.04.20151
    Súbor PDF229 KB06.02.20151
    Súbor PDF293 KB11.02.20151
    Súbor PDF173 KB26.01.20151
    Súbor PDF173 KB26.01.20151
    Súbor PDF240 KB11.02.20151
    Súbor PDF93 KB10.04.20151
    Súbor PDF166 KB04.02.20151
    Súbor PDF92 KB22.04.20151
    Súbor PDF139 KB26.01.20151
    Súbor PDF175 KB31.12.20151
    Súbor PDF235 KB31.12.20151
    Súbor PDF141 KB27.02.20151
    Súbor PDF343 KB04.11.20151
    Súbor PDF222 KB25.05.20151
   • 2016
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF235 KB30.12.20161
    Súbor PDF175 KB30.12.20161
    Súbor PDF201 KB29.01.20161
    Súbor PDF394 KB29.01.20161
    Súbor PDF232 KB29.01.20161
    Súbor PDF234 KB29.01.20161
    Súbor PDF233 KB29.01.20161
    Súbor PDF213 KB29.03.20161
    Súbor PDF228 KB29.01.20161
   • 2017
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF49 KB28.12.20171
    Súbor PDF233 KB31.01.20171
    Súbor PDF235 KB31.01.20171
    Súbor PDF233 KB31.01.20171
    Súbor PDF202 KB31.01.20171
    Súbor PDF228 KB31.01.20171
    Súbor PDF147 KB15.08.20171
    Súbor PDF168 KB26.07.20171
    Súbor PDF183 KB19.07.20171
    Súbor PDF235 KB22.05.20191
   • 2018
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF420 KB08.11.20171
    Súbor PDF101 KB31.12.20181
    Súbor PDF122 KB03.08.20181
    Súbor PDF108 KB03.01.20181
    Súbor PDF647 KB03.01.20181
    Súbor PDF261 KB25.07.20181
    Súbor PDF503 KB26.11.20181
    Súbor PDF390 KB30.01.20181
    Súbor PDF329 KB03.01.20181
    Súbor PDF190 KB22.01.20181
    Súbor PDF360 KB31.01.20181
    Súbor PDF115 KB31.01.20181
    Súbor PDF114 KB19.11.20181
    Súbor PDF254 KB26.11.20181
    Súbor PDF429 KB05.12.20181
    Súbor PDF115 KB15.10.20181
    Súbor PDF385 KB31.08.20181
   • 2019
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF101 KB31.12.20192
    Súbor PDF120 KB03.05.20191
    Súbor PDF183 KB28.02.20191
    Súbor PDF276 KB15.01.20191
    Súbor PDF136 KB15.01.20191
    Súbor PDF272 KB15.01.20191
    Súbor PDF274 KB15.01.20191
    Súbor PDF272 KB15.01.20191
    Súbor PDF237 KB15.01.20191
    Súbor PDF123 KB12.06.20191
    Súbor PDF218 KB11.01.20191
    Súbor PDF283 KB06.03.20193
   • 2020
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF54 KB31.12.20201
    Súbor PDF140 KB10.12.20202
    Súbor PDF189 KB10.12.20203
    Súbor PDF326 KB18.09.20203
    Súbor PDF343 KB31.01.20206
    Súbor PDF342 KB31.01.202011
    Súbor PDF293 KB31.01.20209
    Súbor PDF252 KB31.01.20205
    Súbor PDF284 KB31.01.20206
    Súbor PDF859 KB31.01.202017
    Súbor PDF455 KB18.09.20203
    Súbor PDF436 KB22.12.20203
    Súbor PDF110 KB06.11.20207
    Súbor PDF318 KB18.09.20201
    Súbor PDF262 KB02.01.20203
   • 2021
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF347 KB20.01.202110
    Súbor PDF524 KB20.01.20217
    Súbor PDF116 KB25.01.20216
    Súbor PDF118 KB25.01.20217
    Súbor PDF162 KB05.03.20215
    Súbor PDF168 KB22.04.20213
    Súbor PDF163 KB30.04.20216
    Súbor PDF260 KB22.03.202110
   • 2022
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF94 KB14.01.20225
    Súbor PDF143 KB06.05.20221
    Súbor PDF118 KB11.01.20226
    Súbor PDF94 KB06.01.202210
    Súbor PDF111 KB11.01.20226
    Súbor PDF100 KB06.01.20226
    Súbor PDF84 KB06.01.20225
    Súbor PDF125 KB06.01.202210
    Súbor PDF149 KB06.05.20221
    Súbor PDF557 KB19.01.20227
  • Súhrnné správy
   • 2011
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF172 KB01.07.20111
    Súbor PDF171 KB03.10.20111
     
   • 2012
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF171 KB02.07.20121
    Súbor PDF172 KB02.01.20131
   • 2013
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF25 KB01.04.20141
    Súbor PDF23 KB30.06.20141
    Súbor PDF25 KB01.10.20141
    Súbor PDF26 KB01.01.20151
   • 2014
   • 2015
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF195 KB02.10.20151
    Súbor PDF198 KB05.01.20161
   • 2016
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF199 KB01.04.20161
   • 2017
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF133 KB16.05.20171
    Súbor PDF182 KB03.07.20172
    Súbor PDF194 KB02.10.20171
   • 2018
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF123 KB07.04.20181
    Súbor PDF34 KB02.07.20181
    Súbor PDF125 KB01.10.20181
    Súbor PDF34 KB02.07.20181
    Súbor PDF132 KB01.10.20181
    Súbor PDF56 KB10.01.20191
   • 2019
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF68 KB11.04.20197
    Súbor PDF65 KB04.07.20192
    Súbor PDF66 KB04.07.20192
    Súbor PDF64 KB16.10.20192
    Súbor PDF60 KB16.10.20192
    Súbor PDF70 KB16.10.20192
    Súbor PDF69 KB16.01.20206
  • Výročné správy
   Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
   Súbor PDF2081 KB31.03.20171
   Súbor PDF3460 KB26.03.20184
   Súbor PDF3620 KB28.03.20197
   Súbor PDF3837 KB02.07.202028
   Súbor PDF1533 KB28.05.202138
    
  • Faktúry
   • 2018
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
     
   • 2019
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF67 KB31.01.20191
    Súbor PDF69 KB28.02.20191
    Súbor PDF72 KB31.03.20191
    Súbor PDF82 KB30.04.20191
    Súbor PDF76 KB31.05.20191
    Súbor PDF73 KB30.06.20191
    Súbor PDF79 KB08.08.20191
    Súbor PDF71 KB30.08.20191
    Súbor PDF75 KB30.09.20191
    Súbor PDF78 KB31.10.20191
    Súbor PDF66 KB02.12.20191
    Súbor PDF82 KB13.01.20201
     
   • 2020
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF70 KB03.02.20202
    Súbor PDF69 KB03.03.20201
    Súbor PDF72 KB02.04.20201
    Súbor PDF69 KB04.05.20201
    Súbor PDF87 KB01.06.20201
    Súbor PDF57 KB04.08.20201
    Súbor PDF61 KB04.08.20201
    Súbor PDF95 KB02.09.20201
    Súbor PDF96 KB06.10.20201
    Súbor PDF103 KB05.11.20201
    Súbor PDF88 KB10.12.20202
    Súbor PDF106 KB05.02.20212
     
   • 2021
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF93 KB15.02.202112
    Súbor PDF116 KB11.03.20218
    Súbor PDF107 KB20.04.20215
    Súbor PDF100 KB10.05.20215
    Súbor PDF58 KB14.06.20217
    Súbor PDF102 KB01.07.202110
    Súbor PDF60 KB02.08.20214
    Súbor PDF57 KB16.09.20214
    Súbor PDF59 KB07.10.20217
    Súbor PDF102 KB09.11.20214
    Súbor PDF60 KB08.12.20217
    Súbor PDF64 KB18.01.20225
     
     
   • 2022
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF98 KB07.02.202215
    Súbor PDF59 KB04.03.202212
    Súbor PDF56 KB05.04.202210
    Súbor PDF104 KB06.05.20223
     
     
  • Covid 19
  • Vízia
 • Ochrana súkromia

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, Social.Trans, n.o., Jarná 23, Spišské Vlachy 05361, IČO: 35581654,
  Register neziskových organizácií, Okresný úrad Košice OVVS/31/2005, (ďalej len 'Social.Trans, n.o.')

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Social.Trans, n.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Social.Trans, n.o..

  Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

  Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

  Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

  Spoločnosť Social.Trans, n.o. rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Social.Trans, n.o..

   

  Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii ».Web a Cookies ».

  Informácie o ochrane údajov pre akcionárov, spoločníkov a štatutárnych orgánov nájdete v sekcii Akcionári, spoločníci a štatutárne orgány ».

  Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu direktor@socialtrans.sk, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti Social.Trans, n.o..

 

Kontakty
Social.Trans, n.o.
Jarná 23
053 61 Spišské Vlachy 
Tel.: +421 (0) 53 4298 865 
Fax: +421 (0) 53 4298 866 
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
Riaditeľ
Riaditeľ: Ing. Pribičko Ľuboslav
Tel.: +421 (0) 53 4298 867
Mobil:  0903 608 245
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
CMSimple plugin: Google Maps© simpleSolutions
Európsky fond sociálneho rozvoja
Na financovaní
Social.Trans, n.o.
sa spolupodieľa
Košický samosprávny kraj